رویداد به پایان رسیده است!
کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی معرفی و نقد روش‌شناسی استقراء‌گرایانه در اخلاق کاربردی در تاریخشنبه ۴ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی معرفی و نقد روش‌شناسی استقراء‌گرایانه در اخلاق کاربردی

شروع:
شنبه ۴ اسفند ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
شنبه ۴ اسفند ۹۷ ۱۲:۰۰
کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی معرفی و نقد روش‌شناسی استقراء‌گرایانه در اخلاق کاربردی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قم قم، چهار راه شهداء، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی