Decision Making in the Era of Big Data: Managerial Perspective(تصميم گيری در فضاي داده هاي حجيم با نگاهي مديريتی)

شروع رویداد
شنبه ۱۵ مهر ۹۶ ۱۳:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱۵ مهر ۹۶ ۱۵:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
Decision Making in the Era of Big Data: Managerial Perspective(تصميم گيری در فضاي داده هاي حجيم با نگاهي مديريتی)
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۵۶۰۵۷۸۳۶
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران تهران-ایستگاه مترو و brt دروازه دولت-بین خیابان خاقانی و مفتح جنوبی-ساختمان اصلی دانشگاه خوارزمی نهران-سالن اجتماعات دانشکده علوم زمین