رویداد به پایان رسیده است!
سمينار مباحثی در صرفه جویی و بازیابی انرژی حرارتی و نقش مواد نانوالکترونیکی در تاریخ دوشنبه ۸ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمينار مباحثی در صرفه جویی و بازیابی انرژی حرارتی و نقش مواد نانوالکترونیکی

شروع:
دوشنبه ۸ مهر ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
دوشنبه ۸ مهر ۹۸ ۱۷:۰۰
سمينار مباحثی در صرفه جویی و بازیابی انرژی حرارتی  و نقش مواد نانوالکترونیکی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران ميدان وليعصر- خيابان حافظ- روبه روي خيابان سميه- خيابان رشت- دانشگاه صنعتي اميركبير- ساختمان فارابي- طبقه -1 - سالن مرحوم استاد سليمي