رویداد به پایان رسیده است!
Workshop on Enterprise Data Lake Architecture در تاریخیکشنبه ۴ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

Workshop on Enterprise Data Lake Architecture

شروع:
یک‌شنبه ۴ آذر ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۴ آذر ۹۷ ۱۸:۰۰
 Workshop on Enterprise Data Lake Architecture
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

برگزارکنندگان

آدرس:قم قم - دانشگاه قم