ارتباطات حرفه ای و موثر بر پایه مدل جهانی D.I.S.C

شروع رویداد
شنبه ۹ آبان ۹۴ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۱۰ آبان ۹۴ ۲۰:۰۰
مکان رویداداهواز
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
ارتباطات حرفه ای و موثر بر پایه مدل جهانی D.I.S.C
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


آدرس:اهواز اهواز- کیانپارس،-خیابان 17 شرقی -سالن مخابرات