كارگاه آموزشي برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار MS Project

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۸ بهمن ۹۴ ۱۲:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۹ بهمن ۹۴ ۱۶:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمالی / اقتصادی
اضافه به تقویم
كارگاه آموزشي برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار MS Project
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۹۰۷۲۲۰۰۲
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

مدرس: مهندس سيد رضا هاشمي

همراه با اعطای گواهینامه معتبر از آکادمی QAL انگلستان 

مدت زمان دوره: 16ساعت

اهداف دوره

 •  آشنايي با مفاهيم و اصول برنامهريزي و كنترل پروژه و ضرورت آن
 • آشنايي با ابزارهاي نرمافزاري كنترل پروژه
 •  برنامهريزي زماني فعاليتها
 •  تعريف، تخصيص و تسطيح منابع در نرمافزار
 •  بودجهگذاري و پيشبيني هزينه
 •  پيگيري پيشرفت پروژه
 •  تحليل هزينه

مخاطبين دوره 

 • كارشناسان كنترل پروژه
 •  برنامه ريزان پروژه در سازمان
 •  مديران پروژه سازمان
 •  علاقمندان نرم افزارهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه
 •  دانشجويان رشته هاي مديريت و مهندسي

عناوين اصلي مورد بحث در كارگاه آموزشي برنامه ريزي و كنترل پروژه همراه با نرم افزار MS Project

 • تعاريف و اصول اوليه مديريت و كنترل پروژه و معرفي روش هاي برنامه ريزي
 • محدوده و ساختار شكست كار (WBS) پروژه
 •  محاسبات زماني به روش مسير بحراني (CPM) ، انواع وابستگي ها در شبكه هاي PN و منطق محاسبات زماني بر روي آن ها
 • تعريف انواع تقويم ها براي پروژه ، منابع ، و فعاليت ها در نرم افزار MS Project 
 • تعريف منابع ( كاري ، هزينه اي و مصرفي ) با نرخ هاي مختلف هزينه اي
 • تخصيص منابع و تسطيح منابع
 •  برآورد كردن هزينه هاي پروژه و نحوه محاسبه بودجه و همچنين روش تخصيص بودجه به پروژه
 • وزن دهي به فعاليت هاي پروژه با مبناها و منطق هاي متفاوت  گزارش گيري هاي متفاوت از پروژه
 • تعريف برنامه مبنا (Baseline) براي پروژه
 • محاسبات درصد پيشرفت برنامه اي و هزينه هاي برنامه اي و رسم نمودار هاي S‐Curve) S) مطابق با Baseline پروژه
 • به هنگام سازي (Update) پروژه و كنترل درصد پيشرفت واقعي و هزينه هاي واقعي پروژه و تكنيك ارزش حاصله (Earned Value)
 •  Reschedule  كردن پروژه
 • تكنيك هاي تكميلي در نرم افزار MS Project

آدرس:تهران تهران.خیابان سمیه،بین نجات اللهی و سپهبد قرنی.دانشگاه خوارزمی.مرکز کامپیوتر دانشکده مدیریت