چگونه کسب وکار خود را به سرمایه گذاران معرفی کنیم ؟

شروع رویداد
شنبه ۵ دی ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۴ دی ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان رویداداهواز
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
چگونه کسب وکار خود را به سرمایه گذاران معرفی کنیم ؟
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
زود هنگام
۴ دی
۱۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
عادی
۴ دی
۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
دیر هنگام
۴ دی
۷۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

معرفی ایده به سرمایه گذاران و جلب حمایت مالی یکی از مهم ترین کارهای کار آفرینی است .