رویداد به پایان رسیده است!
چگونه کسب وکار خود را به سرمایه گذاران معرفی کنیم ؟ در تاریخجمعه ۴ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

چگونه کسب وکار خود را به سرمایه گذاران معرفی کنیم ؟

شروع:
شنبه ۵ دی ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان:
جمعه ۴ دی ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان: اهواز
چگونه کسب وکار خود را به سرمایه گذاران معرفی کنیم ؟
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

معرفی ایده به سرمایه گذاران و جلب حمایت مالی یکی از مهم ترین کارهای کار آفرینی است .