شنبه ها با غير متمركزها - نشست هفتم - معرفي دستگاه خودپرداز بيت كوين

شروع رویداد
شنبه ۵ اردیبهشت ۹۴ ۱۷:۳۰
پایان رویداد
جمعه ۴ اردیبهشت ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
شنبه ها با غير متمركزها - نشست هفتم - معرفي دستگاه خودپرداز بيت كوين
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

سلسله مباحث معرفي و شناخت ارزهاي نوپديد و فناوري هاي مبتني بر توافق جمعي و زنجيره ي بلوك ها

كلمات كليدي:

بيت كوين - فناوري زنجيره ي بلوك ها - توافق جمعي - نرم افزارهاي خودمختار غيرمتمركز

آدرس:تهران خيابان افريقا، خيابان قباديان شرقي، پلاك ٣، كافه آي تي