رویداد به پایان رسیده است!
A Graph-based Model for Multimodal Information Retrieval در تاریخیکشنبه ۱۶ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

A Graph-based Model for Multimodal Information Retrieval

شروع:
یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۷ ۱۲:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۷ ۱۳:۳۰
A Graph-based Model for  Multimodal Information Retrieval
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان و شبکه انتشار دانش با همکاری دانشگاه کردستان برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

A Graph-based Model for Multimodal Information Retrieval

 

با حضور 

Serwah Sabetghadam, PhD

TU Wien university

 

مدت و زمان بندی: یکشنبه 16 اردیبهشت 1397، از ساعت 12:00 تا 13:30

 

آدرس محل برگزاری:

سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان

آدرس:سنندج سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان