رویداد به پایان رسیده است!
جذب سرمایه از سرمایه گذاران خطر پذیر در تاریخ چهارشنبه ۲ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۴:۰۰

جذب سرمایه از سرمایه گذاران خطر پذیر

  • از ۳۹,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

جذب سرمایه از سرمایه گذاران خطر پذیر


مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط زیست و انرژی (آما) با همکاری توسعه کارآفرینی بهمن برگزار میکند:

"کارگاه تعاملی جذب سرمایه از سرمایه گذاران خطر پذیر"

سرفصل های کارگاه


• استارتاپ چیست؟

• روش های تامین مالی برای کسب‌و‌کارهای نوپا و دانش بنیان

• مدل کسب‌و‌کار سرمایه‌گذار خطرپذیر

• نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار خطرپذیر

• مدل های قراردادی در سرمایه گذاری خطرپذیر

• بندهای قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر

• فرآیند متعارف ارزیابی سرمایه گذاران خطرپذیر

در صورتی که موارد زیر در دسترس است همراه خود داشته باشید.

• فایل ارائه (Pitch deck)

• برنامه مالی

• خلاصه مدیریتی

سخنرانان

سینا حسنعلیزاده
سینا حسنعلیزاده
مدیر برنامه توسعه و انتقال فناوری دانشگاه شریف و مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

زمان‌بندی

چهارشنبه 2 مرداد
عنوانشروعپایان
قسمت اول کارگاه۱۴:۰۰۱۷:۰۰
پذیرایی ۱۷:۰۰۱۷:۱۵
قسمت دوم کارگاه۱۷:۱۵۲۰:۰۰

برگزار‌کننده

آواتار

مرکز نوآوری آما

www.amaitc.ir

رویداد های برگزارشده۷
  • شروع: چهارشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۲ مرداد ساعت ۲۰:۰۰

آدرس: تهران طرشت شمالی، بلوار شهید تیموری، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه شریف، طبقه همکف