تحلیل زنجیره تامین با نرم افزار Anylogistix
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۷۰۴
دنبال کننده
۵۴
کل رویدادها
۸
رویداد فعال

بیشتر از ۳۷۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.