رویداد به پایان رسیده است!
Archi_Graph در تاریخ جمعه ۷ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

Archi_Graph

شروع:
جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۷ تیر ۹۸ ۱۹:۰۰
Archi_Graph
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

آدرس: تهران قیطریه | بلوار اندرزگو | خیابان بلوچ شمالی | ساختمان مادوکس