دوره آموزش ASP.NET Core 1.0

شروع رویداد
چهارشنبه ۳۰ تیر ۹۵ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۹۵ ۱۲:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / برنامه نویسی
اضافه به تقویم
دوره آموزش ASP.NET Core 1.0
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۲۱۸۸۳۴۱۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

دوره آموزشی NET Framework Core 1.0. در دو بخش برگزار خواهدشد، در بخش اول NET Framework Core 1.0. و در بخش دوم ASP.NET Core 1.0 را طرح و مورد بررسی قرار خواهیم‌داد. ساعات دوره حدود ۶۰ ساعت خواهد بود.
این دوره روزهای پنجشنبه صبح ساعت ۹تا۱۲برگزار خواهد شد. مطالب مطرح در این دوره به شرح زیر خواهد بود. (موارد مشخص شده با * به صورت کلی مطرح می‌شود و بررسی دقیق‌تر در دوره‌پیشرفته انجام می‌شود).
* جهت اطلاعات بیشتر و هماهنگی می‌توانید از طریق فرم تماس و یا شماره تلفن ۰۹۱۲۱۸۸۳۴۱۵ اقدام نمایید.
* هزینه ثبت نام پس از مشخص شدن تعداد قطعی شرکت کنندگان تعیین خواهد شد ولی برای دوره اول حدود ۵۰۰هزار تومان و دوره دوم حدود ۱.۵۰۰ هزار تومان خواهد بود و شیوه پرداخت بین ۱ تا ۵ نوبت بنا به تمایل شرکت کنندگان میسر خواهد بود.

 

Part 1: .NET Core 1.0

 1. What is the .NET Core Platform?
 2. .NET CLI toolset
 3. Yoamen
 4. .NET Core Packages and Meta-packages
 5. .NET Core SDK
 6. .NET Core Application Deployment
 7. .NET Core Versioning
 8. .NET Core Servicing
 9. Porting your libraries
 10. Porting NuGet packages

Part 2: ASP.NET Core 1.0

 1. Getting Started with ASP.NET Core 1.0
 2. ASP.NET Core Architecture
 3. Application Startup
  • OWIN*, Middleware
  • Dependency Injection*
  • Working with Static Files
  • Routing
 4. Controller
  • Actions, and Action Results
  • Filters
  • Dependency Injection and Controllers
 5. View
  • Razor Syntax
  • Layout
  • Dynamic vs Strongly Typed Views
  • Tag Helpers
  • Partial Views
  • View Components
  • Injecting Services Into Views
  • Creating a Custom View Engine
  • Building Mobile Specific Views
 6. Model
  • Model Binding
  • Model Validation
  • Formatting
  • Custom Formatters
 7. Working with Data
  • Getting Started with ASP.NET Core and Entity Framework 6
  • Getting Started With ASP.NET Core and Entity Framework Core
  • SQL Server LocalDB
 8. Client-Side Development
  • Using Gulp
  • Using Grunt
  • Bower
  • Bundling and Minification
 9. Areas
 10. Managing Application State*
 11. Diagnostics, Error Handling, Logging
 12. Globalization and localization
 13. Configuration
 14. Security
  • Authentication
  • Introduction to Identity
  • Account Confirmation and Password Recovery
  • Two-factor authentication with SMS
  • Using OAuth 2.0
  • Using Cookie Middleware without ASP.NET Core Identity
  • Simple Authorization
  • Role based Authorization
  • Claims-Based Authorization
  • Custom Policy-Based Authorization
  • View Based Authorization
  • Authorization Filters
  • Enforcing SSL
  • Anti-Request Forgery
  • Preventing Open Redirect Attacks
  • Preventing Cross-Site Scripting
  • Enabling Cross-Origin Requests (CORS)
  • Data Protection*
 15. Deployment
  • Publishing to IIS
  • Kestrel
  • ASP.NET Core on Nano Server*
  • Publish to a Docker Image*
  • Publish to a Linux Production Environment
 16. Creating Backend Services for Native Mobile Applications
 17. Performance
  • Measuring Application Performance*
  • Caching
   • In Memory Caching
   • Working with a Distributed Cache*
   • Response Caching
   • Output Caching
 18. Migration
  • Migrating From ASP.NET MVC to ASP.NET Core MVC
  • Migrating Configuration
  • Migrating Authentication and Identity
  • Migrating from ASP.NET Web API
  • Migrating HTTP Modules to Middleware
 19. Testing*
  • Unit Testing
  • Integration Testing
  • Testing Controller Logic

آدرس:تهران خیابان ولیعصر، ضلع‌شمالی پارک‌ساعی، خیابان ساعی، شماره ۲۳