اردوی یک روزه کارآفرینی - حوزه شهری و محیط زیست

شروع رویداد
دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
اردوی یک روزه کارآفرینی - حوزه شهری و محیط زیست
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

درباره رویداد

در این رویداد مباحث آموزشی پایه در حوزه کارآفرینی و ارتباط  آن با حوزه محیط زیست و مدیریت شهری ارائه میشود. این رویداد اولین پیش رویداد نخستین رویداد استارت آپ ویکند محیط زیست و مدیریت شهری هوشمند است. برای شرکت در رویداد اصلی میتوانید به این لینک مراجعه فرمایید.

 سرفصل ها

مدیریت شهری و محیط زیست هوشمند

استارتاپ چیست؟ 

استارتاپ ویکند چیست؟

چه طور ایده پردازی کنیم؟

بوم مدل کسب و کار( BMC ) چیست و چه طور میتوان از آن استفاده کرد؟

کمینه محصول پذیرفتنی ( MVP )  چیست؟

سخنرانان

کاوه یزدی فرد

کاوه یزدی فرد

مدیر ارشد عملیات شتابدهنده آواتک

محمد طالاری

محمد طالاری

دکتری مدیریت استراتژیک ، دانشگاه تربیت مدرس

فرخ شهابی نژاد

فرخ شهابی نژاد

مدیر اجرایی استارتاپ استدیو ایده ران

پوستر

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
پذیرش شرکت کنندگان۱۴:۳۰۱۵:۰۰
محیط زیست و مدیریت شهری هوشمند۱۵:۰۰۱۵:۳۰
استارتاپ چیست؟ استارتاپ ویکند چیست؟۱۵:۳۰۱۶:۰۰
چه طور ایده پردازی کنیم؟۱۶:۰۰۱۶:۲۰
پذیرایی۱۶:۲۰۱۶:۵۰
بوم مدل کسب و کار (BMC) چیست و چه طور میتوان از آن استفاده کرد؟۱۶:۵۰۱۷:۳۰
کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) چیست؟۱۷:۳۰۱۸:۰۰

آدرس:تهران دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد، سالن کنفرانس