بوت کمپ استارتاپ ویکند شهر هوشمند

شروع رویداد
دوشنبه ۱۳ مهر ۹۴ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۳ مهر ۹۴ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
بوت کمپ استارتاپ ویکند شهر هوشمند
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

با شرکت در این رویداد شما اطلاعات کافی برای شرکت در استارتاپ ویکند شهر هوشمند را به دست می اورید.

حوزه های کاری یک "شهر هوشمند":
• دولت هوشمند
• انرژی هوشمند
• حمل و نقل هوشمند
• سلامت هوشمند
• شهروند هوشمند
• ساخت و ساز هوشمند
• زیر ساخت هوشمند

آدرس:تهران دانشگاه شهید بهشتی -سالن مرکز رشد

موقعیت جغرافیایی رویداد