رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی زبان بدن در تاریخ دوشنبه ۱۹ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۵:۳۰

کارگاه آموزشی زبان بدن

  • رایگان
  • قم
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

کارگاه آموزشی زبان بدن


مدرس: استاد توانا جناب آقای سیفی

  • شروع: دوشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۵:۳۰
  • پایان: دوشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۹:۳۰

آدرس: قم بلوار امین، کوچه 1، کوچه شهید داودآبادی (سازمان آب) پلاک 52