وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
روش ساده پرسونال‌برندینگ (برندینگ با کهن‌الگو ها)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
امامی کوچینگ
۲۹
دنبال کننده
۶
کل رویدادها
۴
رویداد فعال

ارائه دهنده‌ی خدمات کوچینگ، مشاوره و آموزش برندینگ...