کارگاه لحظه تغییر؛ برنامه ریزی به روش بولت ژورنال
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آدرس

تهران تهران، پاسداران، نیستان دوم، پلاک 1، مجتمع آموزشی نوآوران انديشه

موقعیت جغرافیایی رویداد