تحلیلگری کسب و کار Business Analytics
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۷۷۳
دنبال کننده
۵۶
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بیشتر از ۳۸۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.