آشنایی با طراحی کسب و کار
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۶۲
دنبال کننده
۱۲
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

مارنو آکادمی را با رویای شکل دادن به اکوسیستمی از نوآفرینان کسب‌وکار شکل دادیم و به دنبال ایجاد نوآوری در آموزش مفاهیم کسب‌وکار هستیم. به دنبال برگزاری دوره‌های آموزشی مرسوم نیستیم، بلکه می‌خواهیم مفاهیم عمیق و پیچیدهٔ کسب‌وکاری را به دانشی ملموس و کاربردی تبدیل کنیم. شرکت‌کنندگانِ دوره‌های آموزشی مارنو آکادمی مهارت‌هایی را می‌آموزند که به آن‌ها ک...

بیشتر از ۶۰ نفر (۸۶%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.