هوش تجاری و فرآیندکاوی با نرم افزارهای Power BI و Disco
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۳۴۰
دنبال کننده
۴۳
کل رویدادها
۳
رویداد فعال

بیشتر از ۳۴۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.