رویداد به پایان رسیده است!
سمینار هنر انتخاب مسیر در تاریخ سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار هنر انتخاب مسیر

شروع:
سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸ ۱۴:۳۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۳۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
سمینار هنر انتخاب مسیر
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

سخنرانان

خانم دکتر عطاران

خانم دکتر عطاران

عضو هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا

خانم الهام شجاعی نیا

خانم الهام شجاعی نیا

مدیر پروژه مرکز تحقیقات پزشکی شخصی

خانم زهرا فرساد

خانم زهرا فرساد

سرپرست آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی شرکت توفیق دارو

آدرس:تهران ده ونک، دانشگاه الزهرا