رویداد به پایان رسیده است!
سینما کارآفرینی در تاریخدوشنبه ۲۱ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سینما کارآفرینی

شروع:
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۴ ۱۹:۰۰
سینما کارآفرینی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

اولین رویداد سینما کارآفرینی 

دیدن یک فیلم و نقد کارافرینانه فیلم

با حضور منتقد سینما: امیر قادریآدرس:تهران خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم) دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران