کانال ویژه تحلیلی ومشاوره مالی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
اشتراک یک ساله VIP
+ به همراه یک جلسه مشاوره رایگان سرمایه گذاری در بازار ها
-
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اشتراک 1ماهه
-
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
اشتراک 6 ماهه
-
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
اشتراک دو ساله
+ به همراه دو جلسه مشاوره رایگان سرمایه گذاری در بازار ها
-
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
برگزار‌کننده:
نیما میرزایی
۳۰۳
دنبال کننده
۳
کل رویدادها
۱
رویداد فعال