flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
کارگاه آموزشی ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۰
دنبال کننده
۲
کل رویدادها

تنها مرکز جامع و تخصصی دعاوی و قراردادهای مشارکت در ساخت و پیمانکاری و ملکی...

آدرس

تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

موقعیت جغرافیایی رویداد