کارگاه آموزشی ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۷
دنبال کننده
۲
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

تنها مرکز جامع و تخصصی دعاوی و قراردادهای مشارکت در ساخت و پیمانکاری و ملکی...

آدرس

تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

موقعیت جغرافیایی رویداد