کارگاه آموزشی طراحی کمپین بازاریابی دیجیتال

کارگاه آموزشی طراحی کمپین بازاریابی دیجیتال

-
اطلاعات بلیتقیمت (تومان)تعداد
ظرفیت این رویداد پر شده است.
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

توضیحات بیشتر

 دوره مقدماتی کارگاه آموزشی طراحی کمپین بازاریابی دیجیتال

سخنران: دکتر مصطفی مرشدی

 

سرفصل مطالب:

 

  • آشنايی با كمپين نويسی در فضای ديجيتال
  • تحقيقات بازار و بررسی رقبا
  • تعيين اهداف كمپين
  • بررسی و تحليل مخاطبان  و ارزش پيشنهادی
  • استراتژی انتخاب كانالهای ديجيتال
  • اجرای كمپين
  • اندازه گيری، ارزيابی و بهبود