مدل جهانی دیسک در تیپ شناسی رفتار

شروع:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۹:۰۰
مدل جهانی دیسک در تیپ شناسی رفتار
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قم پردیسان ابتدای بلوار شهروند