رویداد به پایان رسیده است!
مدرسه بهاری یادگیری ژرف Deep Learning Spring School در تاریخپنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مدرسه بهاری یادگیری ژرف Deep Learning Spring School

شروع:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
مدرسه بهاری یادگیری ژرف Deep Learning Spring School
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران تهران - خیابان مفتح - کوچه طبرسی - دانشگاه خوارزمی - سالن ابوریحان