مدرسه بهاری یادگیری ژرف Deep Learning Spring School

شروع:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
مدرسه بهاری یادگیری ژرف Deep Learning Spring School
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران تهران - خیابان مفتح - کوچه طبرسی - دانشگاه خوارزمی - سالن ابوریحان