وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
مدرسه بهاری یادگیری ژرف Deep Learning Spring School
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۱۰
دنبال کننده
۲
کل رویدادها

دبیر انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی...

بیشتر از ۲۰ نفر (۶۴%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران تهران - خیابان مفتح - کوچه طبرسی - دانشگاه خوارزمی - سالن ابوریحان

موقعیت جغرافیایی رویداد