فارماکولوژی آسان با رویکرد بالینی حضوری
این رویداد توسط برگزارکننده لغو شده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۸۵
دنبال کننده
۳۰
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بیشتر از ۱۵۰ نفر (۹۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

همدان داشنگاه علوم پزشکی همدان. سالن جلسات EDCروبروی نمازخانه

موقعیت جغرافیایی رویداد