وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
فارماکولوژی آسان با رویکرد بالینی حضوری
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

بیشتر از ۴۴۰ نفر (۹۸%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

همدان داشنگاه علوم پزشکی همدان. سالن جلسات EDCروبروی نمازخانه

موقعیت جغرافیایی رویداد