وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
تولد یک استارت آپ آموزشی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ثبت نام
-
۴۰,۰۰۰ تومان
برگزار‌کننده:
دانشگاه شهید بهشتی
۲۱
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آدرس

تهران دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانش شناسی، سالن 314

موقعیت جغرافیایی رویداد