گردهمایی هم‌آفرینی در ناحیه نوآوری شریف

شروع:
سه‌شنبه ۵ شهریور ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۵ شهریور ۹۸ ۱۶:۰۰
مکان: تهران
گردهمایی هم‌آفرینی در ناحیه نوآوری شریف
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران ناحیه نوآوری شریف، خیابان تیموری، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف