رویداد به پایان رسیده است!
گردهمایی هم‌آفرینی در ناحیه نوآوری شریف در تاریخ سه‌شنبه ۵ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

گردهمایی هم‌آفرینی در ناحیه نوآوری شریف

شروع:
سه‌شنبه ۵ شهریور ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۵ شهریور ۹۸ ۱۶:۰۰
مکان: تهران
گردهمایی هم‌آفرینی در ناحیه نوآوری شریف
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران ناحیه نوآوری شریف، خیابان تیموری، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف