همفکر سمنان

شروع رویداد
دوشنبه ۱ آذر ۹۵ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱ آذر ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویدادسمنان
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
همفکر سمنان
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۲۱۳۱۸۴۳۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 ‎همفکر رویدادی برای شبکه سازی با کارآفرینان، برنامه نویس‌ها، طراحان و سرمایه گذاران و بستری برای انتقال تجربه ها و توسعه ارتباطات حرفه ای است. همفکر، هر دوشنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می شود. 

آدرس:سمنان دانشگاه سمنان، مرکز کارآفرينی و نوآوری