همفكر سمنان

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۹۶ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۹۶ ۲۰:۰۰
مکان رویدادسمنان
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
همفكر سمنان
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:سمنان ابتداي بلوار ورزش، فضاي اشتراكي استارتاپ ها