نشست علمی تجاری سازی محتوای صوتی با حضور کسب و کار نوار | www.navaar.ir

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
نشست علمی تجاری سازی محتوای صوتی با حضور کسب و کار نوار | www.navaar.ir
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:تهران خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد - کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی