نشست علمی تجاری سازی محتوای صوتی با حضور کسب و کار نوار | www.navaar.ir

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
نشست علمی تجاری سازی محتوای صوتی با حضور کسب و کار نوار | www.navaar.ir
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت افتخاری
۱۲ خرداد
رایگان
تمام شد

توضیحات بیشتر

آدرس:تهران خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد - کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی