نشست علمی مدیریت زنجیره ارزش محتوای ویدئویی با حضور کسب و کار اول اپ

شروع رویداد
چهارشنبه ۹ تیر ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۹ تیر ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / MBA
اضافه به تقویم
نشست علمی مدیریت زنجیره ارزش محتوای ویدئویی با حضور کسب و کار اول اپ
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:تهران خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد - کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی