بررسی مدل بلوغ مدیریت محتوا با حضور کسب و کار نت نشر

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
بررسی مدل بلوغ مدیریت محتوا با حضور کسب و کار نت نشر
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۲۲۸۶۶۴۶۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:تهران خیابان دکتر شریعتی - حسینیه ارشاد - کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد - سالن نشستهای علمی