اولین همایش ملی حسابرسی مالیاتی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۵۶
دنبال کننده
۶
کل رویدادها

دبیرخانه رویدادهای تخصصی کشور...

آدرس

تهران دانشگاه تربیت مدرس تهران

موقعیت جغرافیایی رویداد