وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
مدرسه حکمرانی سلامت 2 : بررسی وضع موجود نظام دارویی ایران با تأکید بر شناخت بازیگران اصلی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۴
دنبال کننده
۸
کل رویدادها

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، که به اختصار پژوهشکده حکمت نامیده می‌شود توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است. این پژوهشکده در تاریخ 06/06/1391 موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش علوم، تحقیقات و فناور...

آدرس

تهران پژوهشکده سیاست‌پژوهی حکمت: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - خیابان سرپرست - پلاک 1 - طبقه اول

موقعیت جغرافیایی رویداد