رویداد به پایان رسیده است!
آشنایی با دومین خیابان مهم ایران؛چهارباغ ما در تاریخ دوشنبه ۷ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۷ بهمن

آشنایی با دومین خیابان مهم ایران؛چهارباغ ما

  • ۱۴,۰۰۰ تومان
  • اصفهان
  • گردشگری
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سوابق مدرس:1.کارشناسی زبان از دانشگاه اصفهان 2.راهنمای رسمی میراث فرهنگی 3.دیپلم گردشگری از اموزش و پرورش 4.گذراندن 1800ساعت دوره های گردشگری در سازمان فنی حرفه ای 5.راهنمای خیابان چهارباغ در نوروز98


قرار است در یک دورهمی با تاریخی ترین خیابان شهرمون و سیر تغییرات آن آشنا بشیم و نگاه عمیقتری نسبت به بناهای اطرافش داشته باشیم.

از حضور همشهریان فرهیخته استقبال میکنیم.به امید دیدارتان😊

سخنرانان

افسانه شکوهنده
افسانه شکوهنده
راهنمای کارت دار وزارت گردشگری

1.کارشناسی زبان از دانشگاه اصفهان 2.دیپلم گردشگری از آموزش و پرورش 3 .گذراندن 1800 ساعت دوره های مرتبط با گردشگری در سازمان فنی حرفه ای 4.راهنمای خیابان چهارباغ درنوروز 98

آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ عباسی،کوچه سینما سپاهان،کافه ی آقای فنجان