ایده شو کسب و کارهای دریایی بندرعباس

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادبندرعباس
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
ایده شو کسب و کارهای دریایی بندرعباس
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
+۹۸-۷۶۳۳۳۵۰۷۹۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:بندرعباس بندرعباس، خیابان جهانگردی، جنب هنرستان شهید دارا، هنرستان پروفسور حسابی