رویداد به پایان رسیده است!
ایده شو کسب و کارهای دریایی بندرعباس در تاریخچهارشنبه ۲۹ فروردینبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ایده شو کسب و کارهای دریایی بندرعباس

شروع:
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷ ۱۹:۰۰
ایده شو کسب و کارهای دریایی بندرعباس
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:بندرعباس بندرعباس، خیابان جهانگردی، جنب هنرستان شهید دارا، هنرستان پروفسور حسابی