ایده تا استارتاپ

شروع رویداد
سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۹۴ ۲۰:۰۰
مکان رویدادرشت
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
ایده تا استارتاپ
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۲۰۸۷۶۰۴۰
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

اهداف کارگاه

 • آشناسازی مخاطبان با مبانی تجاری سازی ایده های نو?
 • تبیین مراحل آغازین شکل گیری استارتاپ?
 • تشریح عمده ترین دلایلی شکست استارتاپها و راههای کاهش مخاطرات موجود?
 • توانمندسازی مخاطبان در زمینه طراحی مدل کسب وکار


  سرفصلهای کارگاه

 • تشریح مفهوم استارتاپ و استارتاپ ناب بوم ناب (Lean Canvas) و ضرورت استفاده از آن
 • تشریح مولف های بوم ناب و شیوه درست پیادهسازی آن? بررسی بوم ناب استارتاپهای موفق
 • آشنایی با مفهوم گسترش مشتریان CusDev
 • آشنایی با شیوه های کاربردی اعتبارسنجی گمانه ها

?

ریز سرفصلهای مطرح شده

بخش اول: استارتاپ و بوم ناب (تئوری)

 • مفهوم استارتاپ: بررسی تعاریف و مصداقهای موجود و نیز بررسی تفاوت استارتاپ با کسب وکارهای معمولی
 • مفهوم استارتاپ ناب: بررسی اصلیترین مولفه های استارتاپ ناب نظیر گمانه، هدر رفت، کمینه محصول پذیرفتنی و ...
 • بررسی تفاوت مدل کسبوکار (Business Model) با طرح کسبوکار (Business Plan) و کاربردهای هر کدام
 • بوم ناب: تشریح ضرورت نگارش بوم کسبوکار، تشریح مولفه های آن و نیز شیوه درست پیاده سازی
 • بررسی بوم ناب استارتاپهای موفق: ارائه مصداقهایی از استارتاپهای موفق ایرانی و خارجی

?

بخش اول: استارتاپ و بوم ناب (عملی)

?نگارش بوم ناب توسط حاضرین، بررسی و رفع اشکال، ارائه چند نمونه از سوی شرکت کنندگان به حاضرین

بخش دوم: گسترش مشتریان (تئوری)

 • ?تشریح فرآیند گسترش مشتریان (Cusdev): واکاوی اهمیت این فرآیند و موانع موجود
 • بررسی شیوه های علمی گسترش مشتریان: تحقیق کمی و کیفی، شیوه های درست تعیین مخاطب و گفتگو با افراد و شیوه های تحلیل داده ها
 • بررسی رایجترین اشتباهات در فرآیند گسترش مشتریان و راههای جلوگیری از آنها

بخش دوم: گسترش مشتریان (عملی)

?اجرای عملی روشهای گوناگون فرآیند گسترش مشتریان


نتایج و دستاوردها

 • تشویق شرکت کنندگان به عملی سازی ایده های نوآورانه
 • آشنایی شرکت کنندگان با اصول کاربردی تجاری سازی ایده
 • آموزش شیوه درست برنامه ریزی برای راه اندازی استارتاپ
 • آشنایی شرکت کنندگان با اصلی ترین اشتباهات رایج استارتاپی

شماره تماس : 9040-831-0911

آدرس:رشت بلوار آزادی (منظریه) ، دانشکده علوم پایه، سالن شهید کریمی