وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
On the path of Organizational Agility​
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۵
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

شرکت بین‌المللی مشاوره مدیریت ایلیا از سال 1386 به ارائه خدمات حرفه‌ای پژوهش و مشاوره می‌پردازد. خدمات ایلیا در زمینه طراحی و توسعه کسب‌وکار، مطالعات بازار، طراحی و پیاده‌سازی استراتژی، بهبود عملکرد، تحول دیجیتال، پیاده‌سازی راهکارهای نوآوری، مدیریت سرمایه‌های انسانی و توسعه سازمانی است. پویایی و یادگیری در ایلیا، حاصل درک عمیق از نیاز مشتریان و طر...