جلسه ۴۲۳ گروه کاربران لینوکس اصفهان

شروع رویداد
دوشنبه ۱۹ مهر ۹۵ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۹ مهر ۹۵ ۱۹:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
جلسه ۴۲۳ گروه کاربران لینوکس اصفهان
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان دانشگاه اصفهان - ساختمان جدید دانشکده فنی مهندسی - کلاس ۳۱