رویداد به پایان رسیده است!
سلسه سمینارهای تجربه صنعتی در تاریخ دوشنبه ۱۸ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۰:۰۰

سلسه سمینارهای تجربه صنعتی

  • رایگان
  • کرمانشاه
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزار‌کننده

آواتار

مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه

رویداد های برگزارشده۱
  • شروع: دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۰:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۲:۰۰

آدرس: کرمانشاه مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه