انواع فرصت و منابع آن

شروع رویداد
شنبه ۸ خرداد ۹۵ ۱۵:۳۰
پایان رویداد
شنبه ۸ خرداد ۹۵ ۱۸:۳۰
مکان رویدادبندرعباس
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
انواع فرصت و منابع آن
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
+۹۸-۷۶۳۳۳۵۰۷۹۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 يک فرصت تا شناسايي نشود نمي تواند به بهره برداري برسد ، لذا کارآفريني به عنوان يک پديده شامل مطالعه منابع يا سرچشمه هاي فرصت ،فرآيند کشف،ارزيابي .و بهره برداري از فرصت ها و در نهايت مجموعه اي از افراد کاشف،ارزياب و بهره بردار شناخته شده است.کارآفريني نيز به نوبه خود فرايندتشخيص فرصت ها ي جديد وبهره برداري از اين فرصت هاست.

آدرس:بندرعباس بلوار ساحلی، روبروی بوستان غدیر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر