فرصت‌های نوین کارآفرینی و کسب و کار در صنعت بیمه

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۲۴ آبان ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۴ آبان ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
فرصت‌های نوین کارآفرینی و کسب و کار در صنعت بیمه
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

رئوس مطالب مورد بحث

  • مفهوم ریسک و خطر
  • تعریف بیمه و انواع آن
  • جایگاه صنعت بیمه در جهان
  • جایگاه صنعت بیمه در ایران
  • تعریف زنجیره ارزش در صنعت بیمه
  • مدلهای کسب و کار صنعت بیمه
  • جایگاه بازاریابی در صنعت بیمه
  • جایگاه تکنولوژی در صنعت بیمه ایران و جهان
  • روندهای شکل گرفته در صنعت بیمه جهان
  • فرصتهای موجود در صنعت بیمه ایران

مدرس متخصص این کارگاه

هاشم برزگر صدیق

هاشم برزگر صدیق

کارشناس بیمه

آدرس:تهران خیابان انقلاب-دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کلاس 205