دوره بین‌المللی اینترنت اشیا در شهر هوشمند
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۱۴۷
دنبال کننده
۳۶
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی اکوسیستم دیجیتال...

بیشتر از ۲۴۰ نفر (۸۷%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.