عیدانه ایوندflame-iconتا ۳۱ فروردین ساخت وبینار رایگان شد!
سلسله کارگاه تخصصی مالکیت‌فکری باتمرکز بر حوزه IT
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ثبت نام حمایتی کامل سلسله کارگاه تخصصی مالکیت‌فکری با تمرکز بر حوزه IT

**دوره جدید شنبه های IP **
با رویکرد تخصصی در حوزه فناوری شرکت‎‌های دانش‌بنیان
اولین دوره تخصصی (بصورت حضوری و مجازی)
*****حفاظت از نوآوری‌های دیجیتال *****
*******25 ساعت***********

*********با ارائه گواهینامه******
(در صورت ثبت نام و حضور در 7 کارگاه )
*** امکان ثبت نام بصورت یکجا در تمام سلسله کارگاه ها و یا هر کدام از کارگاه ها وجود دارد***

**عناوین مورد بحث در سلسله کارگاه های تخصصی مالکیت‌فکری باتمرکز بر حوزه IT
● اهمیت نوآوری‌های نرم‌افزاری و پایه کامپیوتر در دنیای امروز
● پتنت‌پذیری اختراعات نرم‌افزای
● نحوه افشای اختراعات نرم‌افزاری
● شرایط احراز – نکات لازم برای بررسی اختراعات نرم‌افزاری
● چالش‌های مالکیت فکری با فناوری‌های نوظهور کامپیوتری و هوش مصنوعی
● کپی رایت و انواع لایسنس نرم‌افزارهای کامپیوتری
● فرآیند اخذ مجوزهای نرم‌افزار ی در داخل کشور
● حقوق تجاری‌سازی و قراردادهای توسعه نرم‌افزار
● دعوای حقوقی و پیگیری نقض با تمرکز بر حوزه فناوری اطلاعات

ارائه دهندگان:
*مهندس لیلا زارعی
(متخصص حوزه مالکیت فکری و مدیرعامل شرکت ایکاف)
*مهندس فیض آبادی (کارشناس اداره ثبت اختراعات)
*مهندس زینب ضیابخش (داور ثبت اختراعات دانشگاه شریف، مدیر گروه درفت شرکت ایکاف)
* زینب ضیابخش (داور ثبت اختراعات دانشگاه شریف، مدیر گروه درفت شرکت ایکاف)
*مهندس میکلانی (سرداور پارک علم و تحقیقاتی اصفهان(
کارشناس وزارت ارشاد
کارشناس سازمان فناوری اطلاعات
*دکتر حقانی
(عضو هیئت علمی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی)
*دکتر لجم اورک (قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق مالکیت فکری)

-
۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
کارگاه اول اهمیت نوآوری‌های نرم‌افزاری و پایه کامپیوتر در دنیای امروز
عناوین مورد بحث:
• روندهای ثبت اختراعات در حوزه های مختلف ( هوش مصنوعی، بلاکچین، واقعیت مجازی، اینترنت اشیاء) و بررسی روند اجمالی بازار این نوع محصولات
• مروری کوتاه بر حفاظت از نوآور‌ی‌های این حوزه با استفاده از قوانین مالکیت فکری
• اسرار تجاری
• کپی رایت
• ثبت اختراعات
• اهمیت ثبت اختراعات
• تعریف پتنت و اهیمت پتنت‌‎پذیری اختراعات نرم‌افزاری
***ارائه دهنده:
مهندس لیلا زارعی
(متخصص حوزه مالکیت فکری و مدیرعامل شرکت ایکاف)
-
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
کارگاه دوم پتنت‌پذیری اختراعات نرم‌افزاری
**عناوین مورد بحث:
• مفهوم abstract idea
• مفهوم تکنیکال فیچر
• اثر فنی
• تصمیم‌گیری خودکار
• وابستگی به عملکرد انسان
• کنترل وسیله فیزیکی غیر کامپیوتری
• حل مشکل در فناوری کامپیوتر
• بررسی پتنت‌پذیری مدل‌های بیزینیس
• تعریف کیس آلیس و تاثیر آن در پتنت‌پذیری نرم‌افزاها

***ارائه دهنده :مهندس لیلا زارعی
(متخصص حوزه مالکیت فکری و مدیرعامل شرکت ایکاف)

-
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
کارگاه سوم نحوه افشای اختراعات نرم‌افزاری
***عناوین مورد بحث:
• نحوه نگارش ادعاهای اختراعات نرم‌افزاری
• نوع ادعاها
• چگونگی پشتیبانی ادعای نرم‌افزاری توسط توصیف و توصیحات
• تمرکز بر حل مشکل

**ارائه دهنده:مهندس فیض آبادی (کارشناس اداره ثبت اختراعات)
مهندس زینب ضیابخش (داور ثبت اختراعات دانشگاه شریف، مدیر گروه درفت شرکت ایکاف)
-
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
کارگاه چهارم شرایط احراز – نکات لازم برای بررسی اختراعات نرم‌افزاری
***عناوین مورد بحث
• بررسی جدید بودن اختراعات نرم‌افزاری
 دانش‌پیشین
 جست‌و‌جوی اختراعات نرم‌افزاری
 کدهای طبقه‌بندی مرتبط
 مروری بر پایگاه‌های داده
 تکنیک و استراتژی جست‌و‌جو
 نمونه عملی جست‌و‌جوی اختراعات نرم‌افزاری
• بررسی گام ابتکاری اختراعات نرم‌افرازی
 مفهوم گام ابتکاری
 فوزیتا
 نحوه انتخاب اسناد برای بررسی گام ابتکاری
 نزدیکترین دانش پیشین
 ترکیب دانش پیشین
 بررسی توضیحات و ترسیمات

ارائه دهنده:
زینب ضیابخش (داور ثبت اختراعات دانشگاه شریف، مدیر گروه درفت شرکت ایکاف)
-
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
کارگاه پنجم چالش‌های مالکیت فکری با فناوری‌های نوظهور کامپیوتری و هوش مصنوعی
• هوش مصنوعی
• مالکیت
• پتنت‌پذیری
• بلاکچین
• واقعیت مجازی
• اینترنت اشیا
• سیستم‌های ابری

**ارائه دهنده:
مهندس لیلا زارعی
(متخصص حوزه مالکیت فکری و مدیرعامل شرکت ایکاف)
-
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
کارگاه ششم کپی رایت و انواع لایسنس نرم‌افزارهای کامپیوتری
**عناوین مورد بحث
• مفهوم کپی‌رایت، تاریخچه حمایت از کپی‌رایت، معرفی کنوانسیون¬های مهم
• اپن سورس چیست
• کپی لفت
• آشنایی با انواع لایسنس ها
• مقررات استفاده از منابع نرم‌افزاری با اسناد به لایسنس‌ها

ارائه دهنده:
مهندس میکلانی (سرداور پارک علم و تحقیقاتی اصفهان(
-
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
کارگاه هفتم فرآیند اخذ مجوزهای نرم‌افزار ی در داخل کشور
عناوین مورد بحث:
• فرآیند اخذ تایید محتوایی از وزارت ارشاد
• فرآیند استعلام تا صدور گواهی تأییدیه فنی نرم‌افزار و گواهی سلامت نرم‌افزار
• قراردادهای اصلی تجاری‌سازی
• تفاهم‌نامه و محرمانگی
• ملاحظات مربوط به انتخاب مدل تجاری‌سازی
• قراردادهای تحقیق و توسعه
• اصول مشترک در مذاکره و تنظیم قراردادهای مالکیت فکری

**ارائه دهنده:
کارشناس وزارت ارشاد
کارشناس سازمان فناوری اطلاعات
-
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
کارگاه هشتم حقوق تجاری‌سازی و قراردادهای توسعه نرم‌افزار
**عناوین مورد بحث :
• قراردادهای اصلی تجاری‌سازی
• تفاهم‌نامه و محرمانگی
• ملاحظات مربوط به انتخاب مدل تجاری‌سازی
• قراردادهای تحقیق و توسعه
• اصول مشترک در مذاکره و تنظیم قراردادهای مالکیت فکری
• تفاوت قراردادهای توسعه نرم‌افزار سفارشی با قراردادهای فروش نرم‌افزار
• نکات مهم در انعقاد قراردادهای طراحی و توسعه نرم‌افزار، قراردادهای پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار و قراردادهای استخدامی تیم توسعه نرم‌افزار

**ارائه دهنده:
دکتر حقانی
(عضو هیئت علمی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی)
-
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
کارگاه نهم دعوای حقوقی و پیگیری نقض با تمرکز بر حوزه IT
عناوین مورد بحث:
• بررسی نقض حق و اثبات قوانین ملی و بین‌المللی پیگیری نقض
• ملاحظات مالکیت فکری حقوقی در قراردادهای فناورانه

**ارائه دهنده:
دکتر لجم اورک (قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق مالکیت فکری)
-
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق

ثبت نام شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از طریق سایت ghazal.inif.ir بصورت کاملاً رایگان و سایر علاقمندان با حمایت  پارک علم و فناوری البرز از طریق سامانه ایوند امکان پذیر می باشد...

بیشتر از ۶۰ نفر (۹۲%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.