رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی کاربردی "چگونگی برگزاری و مدیریت جلسه داوری" در تاریخ چهارشنبه ۳۰ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۰۹:۰۰

کارگاه آموزشی کاربردی "چگونگی برگزاری و مدیریت جلسه داوری"

  • رایگان
  • تهران
  • مدیریت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنران و مدرس

صادق رئیسی کیا
صادق رئیسی کیا
داور مستقل و موسس ایران داوری

گروه ایران داوری

ایران داوری
ایران داوری

توضیحات


سرفصل های دوره نحوه مدیریت جلسه داوری بدین شرح است:

1. چگونگی دعوت طرفین به جلسه رسیدگی داوری
2. چگونگی استقرار طرفین در محل جلسه
3. مدت مطلوب برای یک جلسه رسیدگی موثر
4. حقوق خواهان و خوانده در جلسه رسیدگی
5. محدود بودن رسیدگی به خواسته خواهان
6. رابطه و نقش قرارداد داوری با نحوه اداره جلسه داوری
7. ترتیب طرح پرسش و اخذ توضیح از طرفین
8. تنظیم صورت جلسه داوری و بایسته های آن
9. چگونگی حضور و استماع شهادت شهود در جلسه رسیدگی
10. ترتیب شور داوران در جلسه رسیدگی

این دوره، که برای اولین بار به طور تخصصی تشکیل می شود، به چگونگی تشکیل جلسه داوری و اداره جلسه داوری می پردازد.

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
خوش آمد و پذیرایی۰۸:۴۵۰۹
بررسی چگونگی دعوت طرفین داوری به جلسه و استقرار آنها۰۹۰۹:۴۵
بررسی حقوق و خواسته خواهان در جلسات داوری۰۹:۴۵۱۰:۱۵
بررسی قرارداد داوری۱۰:۱۵۱۱
بررسی چگونگی اخذ توضیحات طرفین داوری۱۱۱۱:۲۰
چگونگی تنظیم صورت جلسه داوری۱۱:۲۰۱۲
بررسی شهود در جلسه داوری۱۲۱۲:۳۰
بررسی شور داوران در جلسه داوری۱۲:۳۰۱
  • شروع: چهارشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۰۹:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۳:۰۰

آدرس: تهران ضلع شمال شرقی میدان هفتم تیر، کوچه شاهرخ، جنب اداره پست، پلاک 4، ساختمان بهار شیراز، طبقه چهارم